Eksempler på bearbejdningsopgaver

Fræseopgave

Opsvejst emne 1100x700 mm vægt 400 kg under bearbejdning på fræsemaskine

Drejeopgave

Slidte akselender på valse ø400x2800 mm pålagt nyt metal og afdrejet til pasmål

Byggeprojekter

Her er en af vore svejsere i gang med at svejse låsen mellem to spunsjern
Der blev ialt svejst ca. 1000 m svejsesøm af denne type

Maskininstallation

To af vore medarbejdere er her ved at montere rustfri afløbsrende langs kanten på en ø 30 m efterklaringstank på et renseanlæg. Der blev monteret ca 100 m render i 2 m sektioner der blev svejst sammen på stedet.

Rustfrit rørsystem

Del af rustfrit rørsystem på renseanlæg. Rørsystemet består af rør fra ø54 til ø506 mm.
Det viste anlæg er udført af os i 1984 og nedlagt i 2017. Der har ikke i de forløbne 33 år været konstateret utætheder eller korrosionsskader af nogen art.